Tegevuspoliitika ja -eesmärgid

Hyrles kannab oma tegevuses nii kvaliteedi-, keskkonna kui töötajate ohutuse ja tervishoiualast vastutust. Toodete kvaliteedi ja töötajate ohutuse tagamine ning keskkonnasäästlikkus on juhtimissüsteemi lahutamatu osa. Organisatsiooni asjakohastele üksustele on määratud vajalikud õigused ja kohustused.

Hyrles OÜ tegevuspoliitika on sõnastatud lähtuvalt ettevõtte missioonist, visioonist ja väärtustest.

 

Our mission (Missioon)

is to simplify life developing and manufacturing power mechanics equipment

Our vision (Visioon)

is to be wise industrial company creating smart machines simplifying life

 

VÄÄRTUSED

  • Pikaajalised kliendisuhted
    Koostöö rajaneb usaldusel. Pöörame tähelepanu klientide soovidele ja ootustele ning pakume konstruktiivseid lahendusi nende täitmiseks.
  • Vastutustundlikkus
    Oleme oma tegevuses vastutustundlikud ja tegutseme ausalt ning täidame kőiki meile esitatud nőudeid (sh keskkonna- ja tööohutusalaseid őigusakte ning muid nőudeid), vähendades sellega negatiivset mőju ümbritsevale keskkonnale ja töötajate tervisele.
  • Arenemine
    Loodud töökeskkond vőimaldab meie töötajatele arenemise, mis on tagatud läbi avatud juhtimise ja regulaarse täiendőppe. Oleme avatud uuendustele ning tagame oma juhtimissüsteemi pideva parendamise.