Kvaliteet

Hyrles OÜ tegevus vastab ISO 9001 standardi kohastele kvaliteedijuhtimise reeglitele, ISO 14001 keskkonna- ja OHSAS 18001 tööohutusnõuetele. Meie igapäevase tegevuse keskne osa on kvaliteet, vastutustundlik suhtumine keskkonda ja tööohutuse tagamine.