TOIMINTAPOLITIIKKA

MISSIO
Is to simplify life developing and manufacturing power mechanics equipment

VISIO
Is to be wise industrial company creating smart machines simplifying life.

ARVOT

  • Pitkäaikaiset asiakassuhteet.
    Yhteistyö perustuu luottamukseen. Otamme huomioon asiakkaiden toiveet ja odotukset ja tarjoamme rakentavia ehdotuksia niiden täyttämiseksi.
  • Vastuuntunto
    Toimimme vastuullisesti, rehellisesti ja säädöksiä noudattaen (mukaan lukien ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset). Sitä kautta vähennämme negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen.
  • Kehittyminen
    Luomamme työympäristö mahdollistaa työntekijöiden kehittymisen avoimen johtajuuden ja säännöllisen täydennyskoulutuksen avulla. Olemme avoimia uudistuksille ja huolehdimme hallintajärjestelmämme jatkuvasta kehittämisestä.