EASi toetus

Projekti “Hyrles OÜ arenguplaan 2017-2020” raames käivitatakse omatoote arendus, muututakse tootearendus- ja tootmispartneriks klienditoodete suunal ning efektiivistatakse protsesse ja juurutatakse uusi IT lahendusi.

Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetuse summa on 440 610,80 eurot.